Tekenregels

Wij kunnen elke vectortekening met een .ai (Adobe Illustrator) of .dxf (Autocad, Rhinoceros etc.) indeling lasersnijden, deze tekening moet echter wel aan bepaalde tekenregels voldoen zodat onze machines deze op de juiste manier kunnen inlezen.Tekenregels online bestel portal 

Er zijn 3 verschillende bewerkingsmogelijkheden: snijden, lijngraveren en vlakgraveren. Door middel van verschillende kleuren kan je in je tekening aangeven welke bewerking je voor welke lijnen wil. Je kan zelf bepalen welke kleuren dit zijn.

Bewerking Omschrijving Prijs Belangrijk
Snijden Volledige perforatie van het materiaal -Verschillend, afhankelijk van de dikte en dichtheid van het materiaal. -Snede breedte wordt een klein beetje groter na mate het materiaal dikker wordt. 
Lijngraveren

Ondiepe snede in de voorzijde van het materiaal. 
(uitgezonderd spiegel acrylaat, dit wordt vanaf de achterzijde gegraveerd.)

-Relatief laag

-Onafhankelijk van materiaalkeuze

-Niet bij elk materiaal mogelijk
Vlakgraveren/ rastergraveren Opgevuld graveervlak in de voorzijde van het materiaal. (uitgezonderd spiegel acrylaat, dit wordt vanaf de achterzijde gegraveerd.) -Sterk verschillend, veelal afhankelijk van het totale oppervlakte.  

-Niet bij elk materiaal mogelijk

- Zorg dat lijnen een aaneengesloten geheel vormen. Vormen die niet gesloten zijn kunnen niet vlak- /rastergegraveerd worden. 

*de software gaat uit van het pad (midden van de lijn) voor de bewerking. 

Belangrijke aandachtspunten ontwerp

-In tekeningen hoort uitsluitend artwork te staan. Verwijder alle overige elementen zoals snijmaskers, maten, foto's en hulplijnen.

-Elk sjabloon heeft een afmeting van 1200mm bij 600mm, de meeste materialen hebben wij ook in kleinere afmetingen. Indien je ontwerp kleiner is dan een volledige plaat , maak dan de tekening binnen die afmeting.

-Hou altijd minimaal 4mm afstand tussen verschillende onderdelen en de rand van het materiaal. Meer informatie over nesten

-Zorg dat lijnen uitgelijnd zijn naar het midden van het pad. In adobe illustrator kan dit gedaan worden door alles te selecteren, vervolgens 'vester > lijn > lijn uitlijnen naar midden'. 

-Teken lijnen zo dun mogelijk, de machine gaat uit van het pad (midden van de lijn).

-Zet tekst en getallen om naar contouren. 

-Voeg overlappende graveervlakken samen tot 1 onderdeel (let op: niet groeperen, samenvoegen). Indien de tekening overlappende graveervlakken bevat zullen deze vlakken niet gegraveerd worden op de plekken waar ze overlappen. 


Ontwerp sjabloon bestandtype .AI

Software: Adobe Illustrator, inkscape

Download sjabloon

Download voorbeeld